OUR PEOPLE

LINKS มีทีมงานที่ดี  มีความหลากหลายความสามารถ  จึงทำให้การทำงานเพื่อให้บริการลูกค้ามีหลากหลายครอบคลุมครบวงจรทุกความต้องการของลูกค้า  ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง

Agronomist

นายฉลอง  นามทิพย์

ผมรับผิดชอบเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย  สารเคมี  และความสมบูรณ์ของหญ้า  ผมเริ่มงานที่ LINKS ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน  ทัศนคติในการทำงานของผม ก็คือ ความถูกต้อง  ความแม่นยำ  การค้นหาความรู้ใหม่ๆ และความสามัคคี จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และได้ผลงานเป็นที่ประทับใจต่อลูกค้า

General Manager

นายเอกรอน  นีลเซ่น

ผมทำหน้าที่ดูแลหน้างาน ทั้งงานสนามกอล์ฟ และสนามฟุตบอล รวมถึงงาน Landscape ให้กับลูกค้า โดยจะประสานงานกับหน่วยต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้กำหนดด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์แบบ LINKS ดูแลลูกค้าด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ  เราพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านเสมอครับ

Chief Mechanical

นายชนะชัย  วันดี

เราจัดเตรียมเครื่องจักรทุกชนิดทุก Unit ให้มีความพร้อมสูงสุดในการทำงานให้กับลูกค้า เมื่อเราเริ่มลงหน้างาน  ทั้งงานใหม่  และงาน Renovate เมื่อทุกอย่างมีความพร้อม Links ก็จะสามารถทำงานให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว  พวกเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ครับ

Site Manager

นายฐนกร  ใจเพ็ชร

ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างสนามกอล์ฟ  มีเครื่องจักรใหญ่  เครื่องจักรเล็ก  และคนงานทั่วไป  ทางทีมงาน LINKS เราทุ่มเทแรงกายแรงใจ  ให้ได้สนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานที่สุด  เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า  ขอให้ลูกค้าไว้วางใจได้เลยครับ

Shaper

นายทองคูณ  โกยะมาตย์

ผมทำงานกับ LINKS มานาน และที่ผ่านมาทำงานก่อสร้างสนามกอล์ฟหลายแห่ง ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสนามกอล์ฟเหล่านั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักกอล์ฟระดับนานาชาติ เราทุกคนใน LINKS ทำงานเป็นทีมเวิร์ค เราทำงานด้วยหัวใจจึงทำให้ผลงานออกมาสมบูรณ์อย่างเต็มที่

Final Shaper

นายศักดิ์นรินทร์  ดวงแข

ทำงานกับ LINKS มา 9 ปี ในหน้าที่ Final Shaper หน้าที่ผมเริ่มตั้งแต่งานวางระบบระบายน้ำ  ไปจนถึงการเก็บรายละเอียดในระยะสุดท้ายของสนามกอล์ฟก่อนที่จะทำการปูหญ้า-ปลูกต้นไม้

ผมภูมิใจมากที่ได้ทำงานกับ LINKS เพราะ LINKS มีผลงานสนามกอล์ฟซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น  แต่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับ

Shaper

นายสุนันท์  ก้งซ้าย

ในการสร้างสนามกอล์ฟ  ตั้งแต่  Tee off, Fairway, Bunker และ Green ส่วนที่ยากในงานเหล่านี้ ก็คือ การปั้นเนิน จนไปถึงการไล่ระดับ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ ผลงานสนามกอล์ฟที่ LINKS สร้างขึ้นเป็นความท้าทายของนักกอล์ฟ ผมภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในงานเหล่านี้ครับ

Maintenance Manager

นางสาวเบญจวรรณ  ชื่นจิตร

ทุกคนในบริษัท LINKS มีเป้าหมายเดียวกัน  ก็คือ ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าพอใจ  เราจะใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทำงาน  เราภูมิใจที่สามารถทำให้พื้นที่แห่งหนึ่งจากเดิมทีเป็นผืนดินว่างเปล่า  มาเป็นสนามกอล์ฟที่สวยงาม  ลูกค้าสนุกกับกีฬากอล์ฟที่เราสร้างขึ้นมา

Site Manager

นางสาวพจนีย์  ศรีฟ้า

ดิฉันทำงานให้กับ LINKS ในการควบคุมและจัดการงานทั่วไปของแต่ละ Site งานที่เป็นลูกค้าของบริษัท รวมทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆ ทีมงานเราทุกคนมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อคุณภาพ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Account Manager

นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยสมบัติ

ความถูกต้อง ความแม่นยำ คือหัวใจสำคัญของ LINKS

Secretary

นางสาวชุรีพร  ทองคำ

LINKS ทุกคนให้ความสำคัญกับทุกๆ รายละเอียด  เพื่อให้ผลงานออกมาเนี๊ยบที่สุด

Our people

LINKS มีทีมงานที่ดี มีความหลากหลายความสามารถ

จึงทำให้การทำงานเพื่อให้บริการลูกค้ามีหลากหลายครอบคลุมครบวงจรทุกความต้องการของลูกค้า

ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง